Hier verzamelen we informatiebronnen, media-uitingen, en aanverwante links omtrent de pesticides (neonicotinoïden) problematiek in Europa en wereldwijd.


Het Kunstfort Bijenmuseum  is een ecologisch kunstproject op het terrein van het Kunstfort bij Vijfhuizen. Het is een project voor, door en over bijen én mensen, dat raakt aan de thema’s duurzaamheid, bijen- en bijensterfte, biodiversiteit, landschap & ecologie en het huidige landbouw- en voedselbeleid.

Zoals we allen dagelijks ondervinden wanneer we naar buiten gaan, zwaait maart veel te veel met zijn staart, het blijft maar koud en vooral de wind is te guur voor de tijd van het jaar! Daarom stellen we voor de eerste bijenplanten zaaidag, die gepland stond op woensdag 3 april, even uit: de bijenplanten-zaadjes worden het liefst gezaaid als het buiten plus 15 graden is...

Het Kunstfort is erg blij te mogen meedelen dat astronaut André Kuipers ambassadeur wordt van het ecologische groeiproject Het Nieuwe Bijenmuseum!

april t/m september 2013

Om gezonde kolonies te houden, is de omgeving van de bijenkasten heel belangrijk. Teneinde het vestigingsklimaat gunstig te maken voor de honingbijen op het Kunstfort terrein en de solitaire bijen en insekten in de omgeving van Het Nieuwe Bijenmuseum, organiseert het Kunstfort voor het groeiproject een serie biologische bijenplanten zaaireeks, en roept vrijwilligers op om zich aan te melden.

Woont u in of in de buurt van of in de Haarlemmermeer? Houdt u van cultureel erfgoed, honing(bijtjes) en andere insekten, bloemenpracht, samen buitenwerken, is duurzaamheid en een gezonde biodiversiteit u dierbaar EN steekt u de handen graag uit de mouwen?

Stuur dan een mailtje naar projectcoordinator Mariken Straat, voor meer informatie over de zaaireeksen en het vrijwilligerswerk voor het ecologische kunstproject Het Nieuwe Bijenmuseum van het Kunstfort bij Vijfhuizen.

Het volk van Fortbijen in het kunstwerk Why we Fly, Why we Die van Stadtimkerei Finger is inmiddels zo groot geworden dat het tijd werd om te 'zwermen'. De bijenkoningin neemt dan een deel van het volk mee naar een nieuwe plek om daar een kolonie te stichten.

Zomer 2011 - Binnenkort zullen de raten, die nu vol honing en was zitten, 'geslingerd' en geoogst worden door de mens. Daarmee nemen we de bijen eigenlijk het broodnodige voedsel af waarmee zij het koude seizoen overleven. En zelfs nu al moeten de bijen hun voorraad aanspreken, omdat er in het door mensen gecultiveerde landschap vol asfalt, gebouwen en landbouwgrond niet voldoende bloemen meer bloeien om nectar te kunnen winnen.

Pagina 15 van 15

Facebook Google Bookmarks Linkedin MySpace Twitter